JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

PRO

cena dohodou

MAX

90€/mesiac

KLASIK

70€/mesiac

MINI

30€/mesiac

PAUŠÁL

90€/rok

 • zaúčtovanie 500 a viac účtovných položiek
 • vypracovanie DPH
 • účtovné a ekonomické poradenstvo
 • závierka + daňové priznanie
 • spracovanie prehľadov
 • vyzdvihnutie účtovných dokladov 1x mesačne (v rámci BA)
 • zaúčtovanie 300 - 500 účtovných položiek
 • vypracovanie DPH
 • účtovné a ekonomické poradenstvo
 • závierka + daňové priznanie
 • spracovanie prehľadov
 • vyzdvihnutie účtovných dokladov 1x mesačne (v rámci BA)
 • zaúčtovanie 100 - 300 účtovných položiek
 • vypracovanie DPH
 • účtovné a ekonomické poradenstvo
 • závierka + daňové priznanie
 • spracovanie prehľadov
 • zaúčtovanie 100 účtovných položiek
 • vypracovanie DPH
 • účtovné a ekonomické poradenstvo
 • závierka + daňové priznanie
 • spracovanie prehľadov
 • spracovanie paušálnych nákladov
 • evidencia dokladov
 • závierka + daňové priznanie

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO

PRO

cena dohodou

MAX

320€/mesiac

KLASIK

160€/mesiac

MINI

90€/mesiac

 • zaúčtovanie 500 a viac účtovných položiek
 • vypracovanie DPH
 • účtovné a ekonomické poradenstvo
 • závierka + daňové priznanie
 • spracovanie prehľadov
 • vyzdvihnutie účtovných dokladov 1x mesačne (v rámci BA)
 • zaúčtovanie 300 - 500 účtovných položiek
 • vypracovanie DPH
 • účtovné a ekonomické poradenstvo
 • závierka + daňové priznanie
 • spracovanie prehľadov
 • vyzdvihnutie účtovných dokladov 1x mesačne (v rámci BA)
 • zaúčtovanie 100 - 300 účtovných položiek
 • vypracovanie DPH
 • účtovné a ekonomické poradenstvo
 • závierka + daňové priznanie
 • spracovanie prehľadov
 • zaúčtovanie 100 účtovných položiek
 • vypracovanie DPH
 • účtovné a ekonomické poradenstvo
 • závierka + daňové priznanie
 • spracovanie prehľadov

PERSONALISTIKA A MZDY

OSTATNÉ SLUŽBY

Spracovanie mzdy pre zamestnanca                      10€/osoba
 • prihlášky a odhlášky zamestnanca
 • spracovanie mzdy
 • potvrdenia podľa požiadaviek zamestnanca
daňové priznanie FO typ A      20€
daňové priznanie FO typ B      60€
daňové priznanie PO               180€
jednorazové spracovanie účtovníctva        dohodou
poradenstvo                                20€/hodina