mona3k, s.r.o.

Gessayova 45
851 03 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 45 257 418
DIČ: 2022 911 880
Obchodný register, Okresný súd Bratislava I, zoznam výpisov č.: I - 9996/2009, vložka číslo 61128/B, oddiel: Sro

 

Monika Tomešová
T: +421 903 800 882
E: monika@mona3k.com

Patrik Tomeš
E: pa3k@mona3k.com